Por que devemos enterrar a sogra 10 metros para baixo do normal?

Porque devemos enterrar a sogra 10 metros para baixo do normal?