Porque o tintureiro foi ao médico

Porque o tintureiro foi ao médico?